Do osvety sa zapojili aj vinohradníci a vinári

viac informácii

Roľnícke noviny, 7.7.2021

Medzi prvých zamestnávateľov, zapojených do osvetového projektu, ktorý je zameraný na prevenciu pred ochorením na nemelanómovú rakovinu kože u exteriérových pracovníkov, sa zaradili vinárstva, združené v Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska. A prvé certifikáty s názvom Sun Safe pracovisko získali vinári zo Šenkvíc, Vinosadov a z Limbachu.

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia