Pilotný skríning kože vo vinohradoch

viac informácii

Prvý certifikát SunSafe pracoviska získali vinári

Projekt s odbornou garanciou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti prišiel so svojou mobilnou dermatologickou klinikou medzi vinárov a vinohradníkov. Prvé certifikáty SunSafe pracoviska získali: Malokarpatské vinárstvo Pomfy, Repa Winery, Limbavin a Vinárstvo Sadloň.

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia