Na celé telo použite 7 čajových lyžičiek opaľovacieho krému. Kvôli dobrej hladine vitamínu D sa netreba na slnku piecť

viac informácii

Denník N, 10.06.2021

Sumár informácií o UVA a UVB žiarení, SPF faktore, opatreniach, ako sa chrániť pred slnečným žiarením, názoroch lekárov na soláriá, rozdieloch medzi opaľovacími krémami s chemickým a fyzikálnym filtrom či o liečbe rakoviny kože.

Odkaz na článok

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia