Nemelanómová rakovina kože ohrozuje exteriérových pracovníkov

viac informácii

Bedeker zdravia, 7.7.2021

Voľným okom neviditeľné spektrum slnečného žiarenia – ultrafialové lúče, dokážu preniknúť hlboko do kože, čím prispievajú k vzniku pro-zápalového prostredia a zvyšujú riziko rakoviny kože. Každé spálenie pokožky je spojené s poškodením DNA u kožných bunkách a je preto rizikové.

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia