MUDr. Murárová o nemelanóme v relácii Dámsky klub

viac informácii

RTVS, 7.6.2021

Radosti a starosti nielen zo sveta žien. Dámsky klub je denný magazín o ženách pre ženy, ktorý vám ponúka rady, Je slnečné žiarenie najrizikovejším faktorom pre vznik rakoviny kože? Dokážeme si účinne chrániť pokožku? Ako prebieha preventívne dermatologické vyšetrenie? Odpovede a rady na vaše najčastejšie otázky.

Odkaz na článok

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia