Nemelanómová rakovina kože ohrozuje najmä tieto profesie: Ako sa chrániť? Prečítajte si, rady odborníkov

viac informácii

čas.sk, 08.06.2021

Pravdepodobnosť vzniku nemelanómovej rakoviny je až trikrát väčšia u ľudí, ktorí pracujú dlhodobo vystavení slnečnému žiareniu po dobu viac ako päť rokov. Upozornila na to Zuzana Murárová, onkodermatologička Národného onkologického ústavu v Bratislave pri príležitosti globálneho dňa nemelanómovej rakoviny kože.

Odkaz na článok

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia