Pracujete v exteriéri? Nemelanómová rakovina je 20-krát častejšia ako melanóm

viac informácii

pravda.sk, 14.6.2021

Onkodermatológ z Banskej Bystrice MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., hovorí vo videu o tom, ako sa odlišuje tzv. nemelanómová rakovina kože od obávaného malígneho melanómu.

Odkaz na článok

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia