7 čajových lyžičiek: Toľko opaľovacieho krému potrebujete na celé telo

viac informácii

Národný portál zdravia, 15.6.2021

Používanie krémov s ochranným faktorom je jedným so základných preventívnych opatrení pred vznikom rakoviny kože. Mnohí exteriéroví pracovníci trávia na priamom slnku až 75 % svojho pracovného času. Dermatovenerológovia odporúčajú, aby špeciálnu pozornosť venovali tým častiam tela, ktoré sú najviac vystavované slnku (uši, hlava, zátylok, pery, vrchná strana chodidiel a rúk) a 20 minút pred začiatkom práce na tieto miesta naniesli hrubú vrstvu ochranného krému. Čím svetlejší odtieň pokožky, tým vyšší by mal byť ochranný UV faktor.

Odkaz na článok

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia