Práca na slnku môže zanechať trvalé následky: Nechajte si skontrolovať kožu

viac informácii

pluska.sk, 07.07.2021

Zamestnanca vinohradníctva, ktorý pracuje už takmer dva roky prevažne na slnku, vyšetrila dermatologička medzi prvými v rámci projektu Sun Safe na pracovisku. Dostal od nej niekoľko skvelých rád.

Odkaz na článok

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia