Rakoviny kože pribúda. Máme unikátny projekt, o ktorom by mali vedieť všetci zamestnanci

viac informácii

šarm.sk, 19.6.2021

Slová ako opaľovací krém, ochrana pred slnkom či stúpajúci trend rakoviny kože sú najfrekventovanejšie v súvislosti s letnými dovolenkami. Lekári sa pri pohľade na opečené telá z pláží chytajú za hlavy, ale je tu aj skupina ľudí, o ktorej sa príliš nehovorí – celoročne pracujúci vonku, na slnku. V Nemecku bola v roku 2015 nemelanómová rakovina kože uznaná ako choroba z povolania pre pracovníkov v exteriéri – farmári, záhradníci, ľudia v stavebníctve a pod. Ako je to u nás?

Odkaz na článok

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia