Sun Safe

Všetko o ochrane pokožky na slnku

Projekt SunSafe pracovisko vznikol ako edukačná kampaň na prevenciu kožných nádorov, najmä u rizikovej skupiny zamestnancov pracujúcich v exteriéri, ktorí sú pri výkone zamestnania dlhodobo vystavení slnečnému UV žiareniu.

Množstvo pracovníkov v stavebníctve, poľnohospodárstve, rekreačnom priemysle a v službách strávi na slnku až 75 % svojho pracovného času bez uvedomovania si rizika vzniku rakoviny kože. Tá pritom v súčasnosti patrí k najfrekventovanejším nádorovým ochoreniam.

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia