Rakovina kože

viac informácii

AKO VZNIKÁ RAKOVINA KOŽE

Rakovinu kože spôsobuje nekontrolovateľný abnormálny rast kožných buniek s následkom vzniku kožného nádoru a nenapraviteľným poškodením kože.

Rizikových faktorov vzniku rakoviny kože je viacero, najvýznamnejším je pôsobenie UV žiarenia, ktoré priamo poškodzuje genetickú informáciu (DNA) kožných buniek a nepriamo tlmí činnosť imunitného systému.

Ak je rakovina kože zachytená včas, kožný lekár alebo chirurg ju dokáže vyliečiť aj bez toho, aby vám po nej ostala veľká jazva a došlo k vážnejšiemu ohrozeniu zdravia človeka. Často sa stáva, že rakovinu kože lekár odhalí už v predrakovinovom štádiu, keď nemusí byť zreteľne viditeľná voľným okom.

Typy rakoviny kože

Nemelanómová rakovina kože (NMSC)

Rakovina kože – hlavne nemelanómová, patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom. Poznáme dva druhy – nemelanómová rakovina kože (NMSC/non-melanoma skin cancer) a malígny melanóm.

Nemelanómová rakovina kože (NMSC)

Nemelanómová rakovina (nazývaná aj biela rakovina kože) je najčastejší druh rakoviny kože postihujúci kaukazskú populáciu. Tento pojem zahŕňa všetky typy zhubných nádorov kože, okrem malígneho melanómu.

80 % z nich tvoria bazocelulárne karcinómy (bazaliómy/BCC) a 20 % spinocelulárne karcinómy (spinaliómy/SCC). Ostatné nádory kože tvoria približne 1 % (karcinóm Merkelových buniek, kožné lymfómy, Kapsosiho sarkóm a iné.)

Výskyt nemelanómových nádorov kože je 18 – 20-krát vyšší ako výskyt melanómu. Nemelanómová rakovina kože sa najčastejšie objavuje na miestach, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu, ako je hlava, krk, pery, uši, chrbát, dekolt, plecia a vrchná strana rúk. Nádory spočiatku vyzerajú ako malé ružovo-červené prípadne hnedasté škvrny, alebo uzlíky, neskôr môžu vytvárať povrchové ranky, na povrchu s chrastami, následne mokvajú, krvácajú a môžu sa šíriť do plochy aj hĺbky kože. Agresívnejšie z hľadiska vývoja a šírenia do okolia a do ďalších orgánov sú spinaliómy.

 

Malígny melanóm

Malígny melanóm patrí k najzhubnejším a najzákernejším nádorom pre svoj agresívny rast, schopnosť rýchlej tvorby metastáz a rezistenciu ku klasickým liečebným postupom. Vzniká malígnou zmenou a rastom buniek, ktoré tvoria v koži pigment – melanocyty. Melanóm je lokalizovaný predovšetkým v koži, ale nezriedka sa objaví aj v oku, či na slizniciach. Jedna tretina melanómov vzniká z rôznych pigmentových névov, dve tretiny nádorov vznikajú tzv. „de novo” bez preexistujúcej pigmentovej lézie na klinicky normálnej koži. U mužov sa vyskytuje veľmi často na trupe, u žien viac na končatinách, najmä dolných. Nebezpečná je lokalizácia pod nechtami prstov rúk a palcov nôh. Včasný záchyt melanómu je najvýraznejší faktor prežitia. V posledných rokoch zaznamenávame významný pokrok v terapeutických možnostiach malígneho melanómu v celej jeho histórii.

Ako vyzerá melanóm? Klinicky ide o neostro alebo nepravidelne ohraničený, hnedý, čierny, občas modročierny, niekedy ružový alebo sivý fľak alebo uzlík, ktorý rastie, jeho povrch býva často hrboľatý až bradavičnatý, ale môže byť aj celkom plochý, často mokvá a v pokročilejšom štádiu choroby aj krváca.

Prevencia rakoviny kože

Každé spálenie pokožky slnkom je spojené s poškodením DNA v kožných bunkách, čo môže najmä pri opakovanom vystavovaní UV žiareniu spôsobiť rakovinu kože. Nebezpečné je opakované spálenie citlivej kože hlavne v detskom veku a spálenie do pľuzgierov. Pravidelné dovolenky pri mori zvyšujú riziko nemelanómovej rakoviny kože a melanómu, rizikové sú hlavne pobyty pri mori v zime. Ak patríte medzi stavebných, poľnohospodárskych alebo iných pracovníkov vykonávajúcich povolanie v exteriéri, ste vystavení UV žiareniu, ktoré môže spôsobiť ochorenia kože. Dodržiavaním odporúčaní môžete znížiť riziko vzniku kožného karcinómu u seba alebo svojich zamestnancov.

 

Diagnostika a liečba rakoviny kože

Diagnostika nádorov kože

Malígny melanóm a nemelanómové nádory kože a ich predrakovinové štádiá sú dobre viditeľné voľným okom a hmatateľné, preto sa zväčša dajú odhaliť vo včasnom štádiu, kedy je možnosť úspešnej liečby bez rizika komplikácií. Čím je ochorenie pokročilejšie, tým ťažšie sa lieči. Platí to najmä vtedy, ak sa nachádza na exponovaných miestach, ako sú očné mihalnice a kútiky, okolie nosových dierok a uši.

Samovyšetrovanie kože

Odhaliť včasné štádiá rakoviny kože môže aj samodiagnostika. Spočíva v pravidelnej a systematickej kontrole pokožky a zmien na koži. Vhodné je začať na vlasatej časti hlavy, pokračovať cez tvár, uši, krk, horné končatiny, trup až po palce dolných končatín.

Všímať si treba zmeny farby a hladkosti kože, zmenu tuhosti kože a prípadné hrčky, šupiny či krvácanie. Osobitnú pozornosť treba venovať znamienkam, predovšetkým ak vzniknú nové, tie pôvodné zmenia farbu, veľkosť alebo tvar, krvácajú, mokvajú, bolia alebo svrbia.

Samovyšetrenie sa odporúča vykonávať raz za tri mesiace a v prípade výskytu zmien na koži treba vyhľadať dermatológa.

Vyšetrenie u kožného lekára

Bežný interval sledovania formou preventívnej prehliadky v dermatologickej ambulancii je 1x za 12 mesiacov, pri rizikových pacientoch a atypických prejavoch 1 x za 3 – 6 mesiacov. K včasnej diagnostike rakoviny kože patrí v prvom rade vyšetrenie pomocou ručnej či digitálnej dermatoskopie.

Dermatoskopické vyšetrenie kože je neinvazívne, nebolestivé a relatívne rýchle vysoko špecializované vyšetrenie kožného prejavu dermatológom, umožňujúce mnohonásobné zväčšenie vyšetrovaného miesta. Využíva sa najmä na skorú diagnostiku predrakovinových stavov, malígneho melanómu, ale aj nemelanómových kožných nádorov.

Vo väčšine prípadov však treba určiť presnú diagnózu histologickým (mikroskopickým) vyšetrením odstráneného podozrivého ložiska. V laboratóriu sa celé odstránené ložisko spracuje a patológ určí nielen o aký nádor ide, ale vie na základe určitých charakteristík stanoviť aj jeho biologické správanie, čo je základom liečebného postupu (najmä pri melanóme).

Liečba nádorov kože

Liečba malígneho melanómu má v prípade dostatočne včasného záchytu nádoru účinnosť takmer 100 %. Pri neskoro zistených nádoroch úspešnosť klesá až pod 70 %. Včasné chirurgické odstránenie nádoru – melanómu s dostatočným bezpečnostným lemom aj s priliehajúcim podkožným tkanivom je zatiaľ najúčinnejšia liečba tohto nádorového ochorenia. Rozsah operácie závisí od hrúbky nádoru v milimetroch. Pri väčších melanómoch sa zákrok kombinuje s plasticko-chirurgickou operáciou.V prípade dokázania metastáz sa volí adekvátna liečba – chirurgická , biologická, imunoterapia, prípadne rádioterapia. Postup liečby u takýchto pacientov je vedený cestou špecializovaných melanómových komisií. Vyhliadky pacientov s lokalizovaným ochorením sú relatívne priaznivé. 5 ročné prežívanie pacientov v štádiu I alebo II je 98 % respektíve 90 % na rozdiel od pacientov s postihnutím lymfatických uzlín v štádiu III, kde je po 5-tich rokoch od stanovenia diagnózy nažive len 77 % pacientov.

Liečba bazaliómu a spinaliómu je v súčasnosti úspešná v 95 % prípadov. Pravidelnými preventívnymi dermatologickými vyšetreniami vieme u pacienta zistiť predstupne alebo včasné – menej rizikové štádiá kožných nádorov. Tiež vieme podľa stupňa poškodenia kože UV žiarením stanoviť možné riziko vzniku ďalších nádorov. Najrýchlejší a najlepší spôsob liečby nemelanómovej rakoviny kože je kompletné chirurgické odstránenie nádoru. Okrem operatívnej liečby je pri nízkorizokových bazaliómoch možné použiť aj liečbu napríklad zmrazovaním (kryoterapia tekutým dusíkom), kyretáž, prípadne lokálnu liečbu prípravkami s obsahom 5 fluorouracilu alebo imiquimodu.

Rizikové – ťažko operovateľné alebo neoperovateľné nádory liečime ožarovaním (rádioterapiou) postihnutého miesta, prípadne indikujeme biologickú liečbu. Ak sa pri spinalióme vytvorili metastázy v príslušných oblastných lymfatických uzlinách, treba aj tie operatívne odstrániť a miesto ich výskytu po operácii ožarovať. Pri výskyte metastáz vo vzdialených orgánoch (orgánové metastázy) treba chorého liečiť kombináciou rádioterapie a chemoterapie. Inovatívnym prístupom liečby spinaliómu je imunoterapia. Stimuluje zložky imunitného systému človeka a umožňuje obranným mechanizmom tela bojovať proti nádorovým bunkám vyvolaním imunitnej odpovede. Vo všeobecnosti je lepšie tolerovaná ako chemoterapia. V súčasnosti prebiehajú klinické štúdie na ďalšie liečebné modality.