dostatočná prevencia
znižuje riziko uv žiarenia

začni už dnes viac informácii

Sun Safe Pracovisko

Všetko o prevencii nemelanómovej rakoviny kože

Rizikové profesie

Pracujete v stavebníctve, poľnohospodárstve, rekreačnom priemysle alebo v službách a ste počas práce často vystavení priamemu slnečnému žiareniu? Chráňte sa pred vznikom nemelanómovej rakoviny kože. Na tejto stránke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o rizikách práce na slnku, možnostiach ochrany pokožky pred UV žiarením a odporúčaniach pre zdravú pokožku.

O projekte

Projekt SunSafe pracovisko vznikol ako edukačná kampaň na prevenciu kožných nádorov, najmä u rizikovej skupiny zamestnancov pracujúcich v exteriéri, ktorí sú pri výkone zamestnania dlhodobo vystavení slnečnému UV žiareniu.

Množstvo pracovníkov v stavebníctve, poľnohospodárstve, rekreačnom priemysle a v službách strávi na slnku až 75 % svojho pracovného času bez uvedomovania si rizika vzniku rakoviny kože. Tá pritom v súčasnosti patrí k najfrekventovanejším nádorovým ochoreniam.

 

stiahnite si manuál ochrany

„V súčasnosti dokážeme vyliečiť väčšinu pacientov s nádorovým ochorením kože. Včasná a presná diagnostika umožní vo väčšine prípadov pomerne rýchlu liečbu, ale kľúčom k zdravej pokožke je aktívna ochrana a pravidelný skríning, ktorý má mimoriadny zmysel u rizikových skupín.“

Doc. MUDr. Dušan Buchwald, PhD.
prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti SLS

Cieľom projektu Sun Safe pracovisko je:

Zvýšiť povedomie o nemelanómovej rakovine kože, príčinách vzniku rakoviny kože, samovyšetrení, diagnostike i liečbe

Podporovať
preventívne aktivity na rizikových pracoviskách

Motivovať zamestnávateľov i zamestnancov na rizikových pracoviskách, aby dbali na prevenciu a potrebnú ochranu pred slnečným UV žiarením

Vytvárať podmienky na zlepšenie možností skorej diagnostiky nemelanómovej rakovine kože, prevencie a liečby u rizikových skupín, ako aj zlepšenie monitorovania a reportovania ochorenia

 

Partneri
projektu